Andělská Hora

   Městečko s romantickou zříceninou stejnojmenného hradu na výrazné znělcové skále. Hrad je prvně zmiňován roku 1402. Byl založen na sklonku 14. století pány z Oseka. Andělská Hora sehrála důležitou roli v době husitských válek. Od roku 1428 hrad držel husitský vojevůdce Jakoubek z Vřešovic a podnikal odtud vojenské výpady do širokého okolí loketska.
   Za třicetileté války byl hrad v roce 1635 vypálen Švédy, záhy však obnoven a obýván až do roku 1718, kdy vyhořel i s městečkem v podhradí. Od onoho roku nebyl hrad obnoven.
   Přímo na úpatí hradní skály stojí farní kostel sv. Michaela. Městečko Andělská Hora je mladší než hrad, bylo vystavěno někdy po roce 1487. Andělská Hora je pro svou dominantní polohu s dalekým kruhovitým výhledem oblíbeným výletním místem. V roce 1786 ji navštívil i Johann Wolfgang Goethe. Kromě hradní ruiny je na Andělské Hoře cenná církevní památka, někdejší poutní a hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1712. Byl vystavěn podle plánů G.B. Alliprandiho a jeho zvláštností je zcela pravidelná trojúhelníková dispozice. Poblíž kostela stojí památná lípa, u níž kdysi vyvěrala studánka, jejíž voda prý zázračně léčila četné nemocné poutníky.


Andělská Hora