Radošovský most

Původní most z doby vlády Karla IV

Původně zde sloužil k přechodu řeky Ohře pouze brod.1. listopadu 1310 zde přešel přes Ohři na svém tažení na Prahu král Jan Lucemburský. 16. dubna 1364 udělil císař Karel IV. městu Ostrovu privilegium ke stavbě mostu a vybírání cla. Roku 1366 pak přikázal kupcům jedoucím do Prahy používat právě tuto cestu. Most byl postaven celý ze dřeva a musel být neustále opravován – několikrát vyhořel, poškodila jej velká voda.
V letech 1979 – 1980 proběhla celková rekonstrukce mostu. Dne 18. července 1986, za dosud nevyjasněných okolností, dřevěná konstrukce mostu zcela shořela, zůstaly pouze kamenné pilíře. V roce 2001 konečně započala dlouho připravovaná obnova mostu dle dochované historické dokumentace. V roce 2003 byla rekonstrukce dřevěného krytého mostu přes řeku Ohři dokončena a most byl dne 17. října 2003 slavnostně uveden do provozu. Dnešní obnovovaná podoba horní dřevěné kryté konstrukce mostu je rekonstrukcí stavu mostu před jeho zkázou v roce 1986.
Pro umožnění dopravy záchranné službě a hasičskému sboru tvoří dnešní nosnou konstrukci trojice dvoutrámových nosníků z předpjatého betonu spojených monolitickými příčníky. Tato nová konstrukce je skryta dřevěnou mostovkou a bedněním obvodových stěn mostu.

Most po rekonstrukci